3 שנות הרחבת אחריות 1826 Mack Diamond לציוד עד 10000$

3 שנות הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 בינלאומית עבור מצלמה דיגיטלית, ציוד וידאו או עדשה בשווי של עד 10000$.
במידה והרחבת אחריות Mack Diamond נרכשה בארליך, אנו חוסכים לך את כל תהליך ההתנהלות מול חברת Mack, החל מתהליך הפעלת האחריות ועד למקרה של טיפול בתקלה, יש להגיע עם תעודת הרחבת האחריות Mack Diamond 1826 וחשבונית הקניה של המוצר.יש להפעיל את האחריות באתר החברה תוך 30 יום מיום הרכישה, יש להציג העתק של תעודה זו ושל חשבונית קנייה על מנת לקבל שירות. חברת Mack ערבה שהציוד האלקטרוני הנייד המכוסה באחריות זו יעבוד בהתאם להגדרות היצרן למשך תקופה של 3 שנים ממועד רכישתו. החברה תתקן, תספק שירות או תחליף ציוד על מנת שיעבוד באופן תקין. הרחבת אחריות Mack Diamond כוללת תיקונים במקרים של תקלות יצרן, נזקי חבלות, נזקי חול או לכלוך, נזקי תאונה וחבלה שלא במתכוון, תקלות מכניות, בלאי נורמלי ולא נורמלי. יש לרכוש תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1824 תוך 30 יום מרכישת הציוד אשר תעודה זו מכסה. חובה לבצע את הפעלת האחריות באתר חברת Mack תוך 30 יום ממועד הרכישה או באמצעות שיחה חינם לטלפון (6225) 800-252MACK או 973-467-2291.

חברת Mack איננה אחראית למשלוחים בינלאומיים ולעלויות כלשהם הקשורים למיסוי ולשחרור מהמכס, תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 מוגבלת ומתייחסת למוצר המצוין ברישום בלבד, ומכסה גוף מצלמה דיגיטלית אחד או עדשה אחת בהינתן ושניהם רשומים באותה חשבונית קנייה, תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 מבוטל במידה וערכו הכספי של המוצר הרשום גבוה מזה של קטגוריית המחיר של החוזה, תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 אינה מכסה ציוד שמספרו הסידורי השתנה, התקלף או הוסר, אביזרים נלווים, כבלים ושנאי כוח, כמו כן תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 אינה מכסה ציוד שניזוק כתוצאה מחבלות או שימוש לא נכון שנעשו במכוון, או נזק שכתוצאה ממנו הציוד כבר אינו ניכר, אש, אובדן וגניבה.

גבולות האחריות
חברת Mack לא תישא באחריות בהפסד ההכנסות או הרווחים, אי הנוחות, הוצאות על ציוד חלופי, אובדן השימוש, נזקים מקריים או תוצאתיים, אובדן או נזק לתוכנה או למדיה דיגיטלית. אם לא יהיה ניתן להחזיר את הציוד למצב תקין, או במידה וחברת Mack – על פי שיקול דעתה בלבד, קובעת שהתיקון איננו כלכלי, או במידה והמוצר עבר תיקון 3 פעמים על תקלה נשנית והוא זקוק לתיקון רביעי על אותה תקלה, חברת מאק תחליף את המוצר בדגם מחודש או בדגם שווה-ערך (עליו יהיה כיסוי לתקלות יצרן בלבד לשארית תקופת האחריות) או החברה תזכה את הלקוח בסכום ערכו העכשווי של המוצר בשוק בדולר אמריקאי. תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 זה איננו מהווה פוליסת ביטוח או תעודת אחריות. תעודת הרחבת אחריות Mack Diamond 1826 תקפה רק במידה והמוצר המכוסה בו ניתן לזיהוי וודאי בזמן מסירת המוצר לשירות יחד עם הוכחת קנייה. חברת Mack שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חוזה השירות במידה והחשבוניות לא שולמו על פי התנאים, או במידה שהם שונו במרמה על ידי הסוכן או מחזיק חוזה השירות.

3,400.00

מק"ט 1826 קטגוריה